Kysymyksiä ja vastauksia

Työnantajana saatat pohtia…

Keiden työntekijöiden kannattaisi käyttää Firstbeat Life -palvelua?

Työnantajana voit hankkia Firstbeat Life -palvelun kaikille työntekijöillesi tai vain tietyille tiimeille tai ryhmille. Toki, mitä useampi työntekijä käyttää palvelua, sitä todellisemman kuvan henkilöstönne hyvinvoinnista saatte ja sitä paremmin voitte paremmin johtaa työkykyä tiedolla. Yritys- ja ryhmätason data auttaa tunnistamaan mahdolliset riskit ennalta ja kohdistamaan toimenpiteet oikein.

Mitä jos joku työntekijä tekee mittauksia usein ja toinen vain silloin tällöin – eikö se vääristä yrityksen saamia raportteja?

Yrityksen saama anonyymi organisaatio- ja ryhmädata kootaan niin, että jokaiselta työntekijältä huomioidaan mittaustulosten keskiarvo. Jokainen työntekijä on organisaatiodatassa mukana siis yhdellä keskiarvoistetulla mittaustuloksella, oli hän sitten tehnyt yhden tai vaikka kymmenen mittausta kvartaalin aikana. Näin estetään yritysraporttien vinoutuminen.

Firstbeat Life™ työhyvinvointiin

Miten Firstbeat Life tukee työkykyjohtamista? Mihin yritysraportointia voi hyödyntää?

Kattavien yritysraporttien avulla yritykset pystyvät johtamaan työkykyä todelliseen ja luotettavaan tietoon perustuen. Anonyymin organisaatio- ja ryhmädatan avulla voi seurata, miten henkilöstö milloinkin voi ja mitkä ovat mahdolliset kipukohdat: onko ongelmia esimerkiksi palautumisessa tai stressin hallinnassa.

Säännöllisten raporttien avulla moneen työkykyriskiin voidaan puuttua ennalta oikeanlaisten toimenpiteiden avulla: huomata esimerkiksi ylikuormituksen riski ajoissa ja tehdä tarvittavia toimia, jotta loppuun palaminen vältetään. Säännöllisellä seurannalla ja ennakoimalla saadaan vähennettyä niin sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyyden riskiä kuin parannettua jokapäiväistä tuottavuutta.

Täytyykö mittalaitteista maksaa erikseen? Palautetaanko laitteet, jos tilausjakso päättyy?

Mittalaitteista ei tarvitse maksaa erikseen, vaan ne kuuluvat Firstbeat Life -kokonaisuuteen. Työntekijät saavat käyttöönsä henkilökohtaiset laitteet, joita ei tarvitse palauttaa. Toki mittausten tekeminen ja tulosten näkeminen Firstbeat Life -sovelluksessa on mahdollista ainoastaan silloin, kun tilausjakso on voimassa.

Firstbeat Life avaa paljon uusia mahdollisuuksia terveyden ja hyvinvoinnin alalla. Edistyksellisin teknologia stressin ja palautumisen hallintaan yhdistettynä kumppanien osaamiseen vastaa ennaltaehkäisevien hyvinvointipalveluiden kasvavaan tarpeeseen.

Onko mittalaite CE-merkitty?

Kyllä. Firstbeat Life -kokonaisuuden Bodyguard 3 -mittalaite on CE-merkitty, mikä tarkoittaa, että se täyttää EU:n turvallisuus-, terveys- ja ympäristövaatimukset.

Minkälainen on Bodyguard 3 -mittalaitteen tarkkuus verrattuna yleiseen, kliiniseen EKG:hen (sydänfilmiin)?

Firstbeat Life -palvelun Bodyguard 3 -mittalaite tallentaa R-R-intervallit eli peräkkäisten sydämenlyöntien väliset ajat 1 millisekunnin tarkkuudella. Laitetta on testattu suhteessa kliiniseen EKG:hen ja huomattu, että laboratorio-olosuhteissa Bodyguard 3:n tarkkuus on 1-2 ms, myös liikunnan (esim. kävely tai juoksu) aikana. Tämä on verrattavissa kliinisen EKG:n tarkkuuteen.

Työntekijänä haluat varmaan tietää…

Miten usein Firstbeat Life -mittauksia kannattaisi tehdä? Kerran viikossa, kerran kuussa vai miten?

Tämä on ihan sinun päätettävissäsi. Koska sinulla on käytössäsi henkilökohtainen mittalaite, voit mitata aina, kun sinusta tuntuu, että haluat tietää, mitä kehollesi kuuluu. Toki, mitä useammin mittaat, sitä enemmän sinun on mahdollista oppia itsestäsi ja oman hyvinvointisi muutoksista. Jos teet mittauksen esimerkiksi kerran kuukaudessa, saat jo varsin kattavan kuvan hyvinvoinnistasi.

Enemmin kuin tietyin väliajoin, monet tykkäävät tehdä mittauksia erilaisten elämäntilanteiden ja tapahtumien pohjalta; tämä auttaa näkemään, miten oma keho reagoi esimeriksi kiireiseen työvaiheeseen tai lomamatkaan.

Voiko työnantaja nähdä omat mittaustulokseni?

Ei. Työantaja ei koskaan näe kenenkään henkilökohtaisia mittaustuloksia. Työnantaja näkee ainoastaan anonyymia ryhmätason dataa, josta he saavat kokonaiskäsityksen henkilöstön hyvinvoinnista. Tarkemmin yksityisyyden suojasta, voit lukea täältä.

Firstbeat Life auttaa työntekijöitä näkemään päivittäisten valintojensa vaikutukset. Palvelu muuttaa uni-, palautumis-, stressi- ja liikuntadatan ymmärrettäväksi ja merkitykselliseksi tiedoksi, mikä auttaa heitä tekemään pieniä, mutta merkittäviä muutoksia.

Firstbeat Life auttaa työntekijöitä näkemään heidän päivittäisten valintojensa vaikutukset. Palvelu muuttaa uni-, palautumis-, stressi- ja liikuntadatan ymmärrettäväksi ja merkitykselliseksi tiedoksi, mikä auttaa heitä tekemään pieniä, mutta merkittäviä muutoksia.

Näkeekö mittaustulokset reaaliajassa vai mittauksen jälkeen?

Näet tuloksesi Firstbeat Life -sovelluksessa mittauksen jälkeen. Näin pystyt elämään mittauksen ajan normaalia arkeasi ilman, että mittaustulosten jatkuva seuraaminen vaikuttaisi siihen. Mittauspäivien jälkeen saat siirrettyä datan mittalaitteesta puhelimeesi muutamassa minuutissa Bluetoothin avulla.

Mitä tapahtuu mittauksen ja tulosten jälkeen? Miten Firstbeat Life auttaa eteenpäin?

1-5 vuorokauden pituisen mittauksen jälkeen löydät Firstbeat Life -sovelluksesta mittaustuloksesi sekä niihin perustuvia neuvoja ja tietoa hyvinvoinnistasi ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Nämä auttavat sinua tekemään pieniä, mutta merkittäviä muutoksia arkeesi. Eikä Firstbeat Life ole todellakaan vain kerta mittaus: säännölliset mittaukset auttavat ymmärtämään kehosi reaktioita ja opit, miten eri tekijät vaikuttavat hyvinvointiisi.

Mikäli tilaus sisältää henkilökohtaisia valmennuksia, saat myös kahdenkeskisen keskustelun koulutetun Firstbeat-valmentajan kanssa. He kannustavat ja auttavat löytämään juuri sinulle sopivia keinoja oman hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen.

Miten Firstbeat Life -mittausdata eroaa kuluttajatuotteista, esimerkiksi älykelloista?

Datan osalta suurin ero on siinä, että Firstbeat Life tallentaa sykevälivaihtelua suoraan elektrodien kautta, EKG:n tarkkuudella. Suurin osa kuluttajatuotteista puolestaan taas perustuu ranteesta optisesti mitattavaan pulssiin. Firstbeat Life -ratkaisu tarjoaa tarkkaan ja luotettavaan dataan pohjautuvaa kokonaisvaltaista ja ymmärrettävää  tietoa omasta kehosta ja fysiologiasta niin levossa kuin liikkeessä.

AIKASYKE Ky • Mälkiäntie 21, 53300 Lappeenranta • 040 737 7567
Kaakon Nettipalvelu Oy